De Hondsberg

De Hondsberg biedt specialistische jeugdhulp op het gebied van observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling aan jeugdigen van 0-18 jaar met een lichte verstandelijke beperking of een vermoeden daarvan. Bij de jeugdigen is sprake van bijkomende complexe, vaak psychiatrische problematiek en/of stagnatie op verschillende ontwikkelingsgebieden.

Ernstige of complexe problematiek
Is de problematiek dermate ernstig of complex dat (boven-)regionaal beschikbare jeugdhulpverlening onvoldoende in staat is om de problemen op te lossen of te verminderen, dan kan de jeugdige doorverwezen worden naar De Hondsberg.

“Wat is er met ons kind aan de hand?”
Bij de jeugdige is niet duidelijk hoe het probleemgedrag is ontstaan, wat precies aan de hand is, wat de jeugdige op dat moment nodig heeft en wat het toekomstperspectief is. De jeugdige en zijn ouders hebben vaak een lange geschiedenis van hulpverlening en onderwijs achter de rug. Passende beeldvorming en een passende aanpak zijn niet gevonden. Wij zien veel jeugdigen die (gezins-) systemen ernstig overbelasten en een beroep doen op verschillende, vaak intensieve vormen van ondersteuning en verblijf, met minimale resultaten.

Observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling
Door middel van intensieve observatie en diagnostiek door het multidisciplinaire team, wordt duidelijk wat aan de hand is met de jeugdige. Door middel van exploratieve behandeling werkt het team samen met de jeugdige en zijn ouders intensief aan herstel van functioneren afgestemd op de mogelijkheden van de jeugdige en het gezin.

Meer informatie
Heeft u vragen over het aanbod van De Hondsberg of wilt u uw kind aanmelden? Dan kunt u contact opnemen met het cliëntenbureau van De Hondsberg:

T 013 - 523 28 26 
E clientenbureauhb@koraalgroep.nl

Voor overige vragen kunt u gebruik maken van onderstaande contactgegevens:

T 013 - 523 28 28
E infohb@koraalgroep.nl
I www.dehondsberg.nl
P Postbus 10102, 5060, GA Oisterwijk 


 
 
 
 
 

Deel deze pagina op