KEC Onderwijs

KEC Onderwijs
KEC Onderwijs is dé expert op het gebied van onderwijsondersteuning. Dit onderdeel van Koraal begeleidt leerlingen met een gedragsmatige onderwijsbelemmering en ondersteunen leerkrachten en onderwijsteams, zowel in het regulier als speciaal onderwijs.

De begeleiding bestaat onder andere uit praktische interventies, consultaties, scholing en diagnostische onderzoeken. Hierbij wordt vraaggericht gewerkt. De begeleiding en ondersteuning van KEC Onderwijs is gericht op het primair en het voorgezet onderwijs. Daarnaast kunnen we ook van waarde zijn voor voorschoolse voorzieningen, kinderopvangorganisaties en het middelbaar beroepsonderwijs.

Contact
KEC Onderwijs
Hof van den Houte 61
4873 AZ  Etten-Leur

T 076 - 502 59 95
E kec@koraalgroep.nl

Deel deze pagina op