Maastricht - Heuvelland - Westelijke Mijnstreek

Maasveld Maastricht Koraal
Koraal heeft zijn dienstverlening regionaal ingericht. Aansluitend op de regio-indeling die gemeenten hanteren, hebben wij onze organisaties ingedeeld in zes regio’s in Limburg en Noord-Brabant en een landelijk werkend Expertise Centrum waarin alle specialistische kennis van Koraal is gebundeld. Dat stelt ons nog meer in staat mensen met een complexe zorg- en ondersteuningsvraag breed, integraal en vanuit één regionaal aanspreekpunt te ondersteunen.

In elke regio biedt Koraal een compleet pakket ondersteuning. Cliënten en leerlingen hebben dankzij deze werkwijze één aanspreekpunt voor hun vragen op het gebied van gehandicaptenzorg, jeugdzorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie. Veel vragen kunnen we bij Koraal zelf beantwoorden. Voor expertise die wij niet in eigen huis hebben, werken we samen met onze partners in het veld.

In de regio Heuvelland - Maastricht - Westelijke Mijnstreek is Koraal sterk vertegenwoordigd door Maasveld (gehandicaptenzorg) en het orthopedagogisch behandelcentrum Gastenhof (jeugdzorg).

Wim Swaak is regiodirecteur van deze Koraal-regio.

Contact
Koraal regio Maastricht - Heuvelland - Westelijke Mijnstreek
Maasvelderweg 1
6229 XT Maastricht

T 043 - 356 87 00
E infomvld@koraalgroep.nl

Deel deze pagina op