Noordoost-Brabant

Noordoost-Brabant Koraal
Koraal heeft zijn dienstverlening regionaal ingericht. Aansluitend op de regio-indeling die gemeenten hanteren, hebben wij onze organisaties ingedeeld in zes regio’s in Limburg en Noord-Brabant en een landelijk werkend Expertise Centrum waarin alle specialistische kennis van Koraal is gebundeld. Dat stelt ons nog meer in staat mensen met een complexe zorg- en ondersteuningsvraag breed, integraal en vanuit één regionaal aanspreekpunt te ondersteunen.

In elke regio biedt Koraal een compleet pakket ondersteuning. Cliënten en leerlingen hebben dankzij deze werkwijze één aanspreekpunt voor hun vragen op het gebied van gehandicaptenzorg, jeugdzorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie. Veel vragen kunnen we bij Koraal zelf beantwoorden. Voor expertise die wij niet in eigen huis hebben, werken we samen met onze partners in het veld.

De Koraal-locaties De La Salle, Maashorst (inclusief school De Vlinder) en Saltho Onderwijs (met de scholen SO De Rietlanden, Dieze College, Het Vada College) maken deel uit van de regio Noordoost-Brabant en worden aangestuurd door regiodirecteur Christel Bogers. Koraal heeft in deze regio een goede naam als het gaat om jeugdzorg, jeugdhulp en speciaal onderwijs. Ook arbeidsparticipatie is dankzij de aanwezigheid van Sterk in Werk in deze regio geregeld.

Contact
Koraal regio Noordoost-Brabant
Schijndelseweg 1
5283 AB Boxtel

T 0411 - 65 24 44
E infols@koraalgroep.nl

Download onze informatiebrochure
 Informatiebrochure regio Noordoost-Brabant

          

Deel deze pagina op