De La Salle

De La Salle is een modern orthopedagogisch behandel- en expertisecentrum, met een landelijke,- bovenregionale en regionale functie, voor jeugdigen in de leeftijd van 6 tot 23 jaar. De jeugdigen hebben doorgaans een licht verstandelijke beperking (een IQ tussen 50 en 85) gecombineerd met ernstige gedragsproblemen en/of een psychiatrische problematiek. In ons werk staat de jeugdige centraal. Wij stemmen onze specialistische behandeling af op zijn of haar persoonlijke wensen en behoeften. Uiteraard betrekken wij ook ouders, verzorgers of anderen in de omgeving van de jeugdige intensief bij onze aanpak.

Drie milieus
De La Salle beschikt over een drie milieus-voorziening met een besloten karakter. Dat betekent dat jeugdigen bij ons terecht kunnen voor wonen, onderwijs en/of arbeid en vrijetijdsbesteding. Dat alles op ons terrein in Boxtel. Naast acute spoedzorg en crisisopvang, biedt De La Salle 24-uurs specialistische behandeling met open karakter. Observatie, diagnostiek, therapie, ambulante specialistische behandeling in het gezin, deeltijdbehandeling als naschoolse) dagbehandeling, weekend en vakantiezorg behoort ook tot het specialistisch behandelaanbod van De La Salle.

De La Salle biedt diverse observatie, diagnostiek en therapievormen aan als onderdeel van de behandeling. Bijvoorbeeld voor therapie: systeemtherapie, creatieve therapie, psychomotorische therapie, speltherapie en cognitieve gedragstherapie. 

Werken met specialisten
Op al deze terreinen werkt De La Salle met specialisten zoals: orthopedagogen, psychologen Kind & Jeugd, gezondheidszorgpsychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, sociaal psychiatrisch en orthopsychiatrisch verpleegkundigen, AVG-artsen, seksuoloog, pedagogisch medewerkers en therapeuten.

De La Salle Koraal Jeugdzorg

Kernwaarden
Luister naar mij, praat mét en niet tegen mij, neem de tijd voor mij en neem mij serieus. Het zijn vier van de tien kernwaarden van De La Salle. Deze zijn ontstaan uit gesprekken die wij met de jeugdigen hebben gevoerd. En dat maakt deze waarden ook zo bijzonder: de jeugdigen hebben zelf aangegeven hoe ze benaderd willen worden.  Deze zijn bepalend voor onze basishouding en vormen de leidraad voor al onze contacten: tussen medewerkers onderling, tussen medewerkers en jeugdigen en tussen medewerkers en ouders. Kortom: de kernwaarden staan centraal in wat we doen en dus staat cliëntparticipatie hoog in het vaandel van De La Salle

Contact
Heeft u als ouder/vertegenwoordiger, of als hulpzoekende zelf, vragen over de hulpverlening van De La Salle? Dan kunt u contact opnemen met het cliëntenbureau van De La Salle:

T 0411 - 65 23 33
F 0411 - 65 24 40
E clientenbureaunob@koraalgroep.nl

Voor overige vragen kunt u gebruik maken van onderstaande contactgegevens:

T 0411 - 65 24 44
F 0411 - 65 24 40
E InfoLs@koraalgroep.nl
I www.de-la-salle.nl
P Postbus 40, 5280 AA, Boxtel

Deel deze pagina op