De Vlinder

De Vlinder is een school voor kinderen met ernstige problemen in het gedrag, met ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen. Leerlingen kunnen vanaf hun vierde jaar tot en met hun twaalfde of dertiende jaar onderwijs volgende op De Vlinder.

Onze hoofdfunctie is ‘het verzorgen van onderwijs en onderwijsondersteunende activiteiten voor leerlingen van wie de ouders kiezen voor een speciale setting’.

De Vlinder werkt vanuit een rijke ervaring en opgebouwde expertise ten aanzien van kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Ook is er ruime ervaring met kinderen met ADHD en hechtingsproblemen. Onze taak is om ervoor te zorgen dat iedereen zo goed mogelijk voorbereid is op zijn of haar plek in de maatschappij die past bij hun mogelijkheden en beperkingen.

"Samen ontwikkelen in veiligheid" is de missie van De Vlinder. Dat willen we ten aanzien van kinderen, ouders en andere partners dagelijks in de praktijk brengen. Om deze missie te realiseren zijn er vijf belangrijke kernwaarden die ons richting geven in het handelen: Veiligheid, Vertrouwen, Betrokkenheid, Eigenheid en Respect.

Contact
De Vlinder is maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.15 tot 17.00 uur. Uw telefoontje komt binnen bij het secretariaat van de school, zij kunnen uw boodschap aannemen of u doorverbinden als dat mogelijk is.

T 0486 - 49 29 49
F 0486 - 49 29 47
E secrvlinder@maashorst.koraalgroep.nl
I www.stichtingmaashorst.nl
P Monseigneur Suijsstraat 10, 5375 AG Reek

   

Deel deze pagina op