Maashorst

Maashorst Koraal
Maashorst is een zorginstelling voor jeugdhulpverlening. Via school De Vlinder biedt Maashorst tevens speciaal onderwijs. In de aanpak staat de hulpvraag van het kind en het gezin centraal.

Maashorst is er voor gezinnen met jonge, in principe normaal begaafde kinderen, die te maken hebben met (ernstige) ontwikkelings-, gedrags- en/of leerproblemen en met gezinsproblemen. Maashorst verzorgt jeugd- en opvoedhulp eventueel in combinatie met speciaal onderwijs aan het kind en aan zijn of haar gezin en leefomgeving.

Het hulpaanbod is breed. Zo kunnen ouders en gezinnen bij Maashorst terecht voor hulp in de thuissituatie of op school. Daarnaast is er dagbehandeling en voor kinderen die intensieve behandeling nodig hebben, is er 24-uurs zorg. Een bijzondere dienstverlening is het Omgangshuis. Hier krijgen gescheiden ouders, die niet zelf tot een omgangsregeling kunnen komen, professionele ondersteuning door een omgangsbegeleider.

In de aanpak staat de hulpvraag van de jeugdige en zijn of haar gezin centraal. Deze vraag is het uitgangspunt van onze behandeling, waarbij we verschillende deskundigen betrekken. Binnen Maashorst werken verschillende deskundigen samen, zoals gedragswetenschappers, gezinsbegeleiders en pedagogisch medewerkers. Wij spreken samen met ouders en verwijzers vooraf de doelen van de behandeling af en leggen die vast in een persoonlijk hulpverleningsplan. Dat heeft als voordeel dat elke jeugdige één behandelplan heeft waarmee alle betrokken deskundigen werken.

Contact
Hoofdvestiging Maashorst
Mgr. Suysstraat 8
5375 AG, Reek

T 0486 - 49 29 29
E infols@koraalgroep.nl
I www.stichtingmaashorst.nl
P Postbus 14, 5375 ZG, Reek

De Vlinder Reek Koraal Speciaal Onderwijs

De Vlinder maakt onderdeel uit van Maashorst. Het is een school voor kinderen met ernstige problemen in het gedrag, met ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen. Leerlingen kunnen vanaf hun vierde jaar tot en met hun twaalfde of dertiende jaar onderwijs volgende op De Vlinder. De hoofdfunctie van De Vlinder is het verzorgen van onderwijs en onderwijsondersteunende activiteiten voor leerlingen van wie de ouders kiezen voor een speciale setting.

Contact
De Vlinder is maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.15 tot 17.00 uur. Uw telefoontje komt binnen bij het secretariaat van de school, zij kunnen uw boodschap aannemen of u doorverbinden als dat mogelijk is.

T 0486 - 49 29 49
E sdevlinder@koraalgroep.nl
I www.stichtingmaashorst.nl
P Monseigneur Suijsstraat 10, 5375 AG Reek

   

Deel deze pagina op