Saltho Onderwijs

Koraal speciaal onderwijs
Saltho Onderwijs verzorgt speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een ernstige gedragsstoornis en/of psychiatrische stoornis. In de regio Noordoost-Brabant wordt er speciaal onderwijs gegeven op Het Vada College, De Rietlanden SO en Dieze College.
  • De Het Vada College in Boxtel is een orthopedagogische onderwijsinstelling voor gespecialiseerde onderwijszorg, die onderwijs biedt aan leerlingen in de leeftijd van 6 tot ongeveer 20 jaar met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek gecombineerd met een licht verstandelijke beperking. De school heeft drie afdelingen: Het SO, het VSO en de Kompas groepen (geïntegreerd aanbod van onderwijs en zorg).
     
  • De Rietlanden SO is een school in 's-Hertogenbosch die speciaal onderwijs verzorgt aan leerlingen vanaf 4 tot en met 12 jaar. De school biedt kinderen met gedrags-, psychische en/of psychiatrische problemen passend en individueel onderwijs in een veilige en prettige onderwijsomgeving, zodat ze later een geschikte plek in de maatschappij kunnen verwerven.
     
  • Dieze College ligt tevens in 's-Hertogenbosch, maar verzorgt op een andere schoollocatie Voortgezet Speciaal Onderwijs op VMBO-niveau aan leerlingen vanaf 12 jaar.
     

Meerdere regio's
Saltho Onderwijs is niet alleen vertegenwoordigd in de regio Noordoost-Brabant, maar ook in de regio Zuidoost- en Midden-Brabant met de scholen Het Dok (Eindhoven) en P.I. School Hondsberg (Oisterwijk).

Samenwerking
De scholen van Saltho Onderwijs werken nauw samen andere werkstichtingen van Koraal. Zo werken we bijvoorbeeld actief samen met de onderwijsorganisatie Het Driespan uit de regio West-Brabant. Het Driespan verzorgt met elf scholen onderwijs aan ongeveer 1.500 leerlingen. De samenwerking met Het Driespan legt een stevige basis voor de vorming van hèt expertisecentrum van het Brabantse speciaal onderwijs.

Contact
Saltho Onderwijs
Schijndelseweg 1
5283 AB Boxtel

T 0411 - 65 24 44
E   infoSO@koraalgroep.nl
I www.salthoonderwijs.nl

Deel deze pagina op