Sterk in Werk

Sterk in Werk helpt jongeren en jong volwassenen die leerproblemen, gedragsproblemen en/of een ontwikkelingsachterstand hebben en daarnaast een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaren.

Hierbij is het doel om voor iedere cliënt de best passende werkplek te vinden. Een werkplek die hem of haar de mogelijkheid geeft om volwaardig mee te doen aan het arbeidsproces. De stichting heeft verschillende locaties, verspreid over Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.

Sterk in Werk helpt jongeren en jong volwassenen om de stap naar de arbeidsmarkt te maken. De stichting streeft er naar dat cliënten een passende en blijvende plaats op de arbeidsmarkt krijgen. Om dit te bereiken wordt gebruik gemaakt van intensieve en individuele zorg- en arbeidstrajecten.

Arbeidsintegratie
Sterk in Werk helpt jongeren bij het maken en uitvoeren van een arbeidsintegratieplan. Hierin worden doelen beschreven en de manier waarop deze bereikt kunnen worden. Door plaatsing binnen leerwerkplekken en reguliere bedrijven kunnen cliënten werkervaring opdoen.

Arbeidsonderzoek
Sterk in Werk onderzoekt waar jongeren goed en minder goed in zijn. Wat hun interesses zijn en in welke werkomgeving cliënten het beste tot hun recht zullen komen. Erkende onderzoeken dragen bij aan het opstellen en eventueel aanpassen van arbeidsintegratieplannen.

Arbeidsscholing en -training
Sterk in Werk heeft eigen leerwerkplekken en stageplaatsen bij reguliere bedrijven die werkzaam zijn in uiteenlopende branches. Cliënten kunnen tijdens een aantal leertrajecten een diploma of certificaat behalen.

Begeleid werken
Sterk in Werk verzorgt begeleiding (jobcoaching) of activerende en ondersteunende begeleiding nadat de cliënt een werkplek heeft gevonden. Deze begeleiding wordt uitgevoerd door een jobcoach en past in het arbeidsintegratieplan.

De begeleidingstrajecten zijn wat inhoud en duur betreft afgestemd op de individuele behoefte van de cliënt en de toekomstige werkgever. De jongere staat hierbij echter altijd centraal.

Contact
Sterk in Werk
Schijndelseweg 1
5283 AB Boxtel

Meer informatie
T 0411 - 652481
E infosiw@koraalgroep.nl
I   www.stichtingsterkinwerk.nl
P Postbus 40, 5280 AA, Boxtel

         

         

         

        

         

Deel deze pagina op