Parkstad

Koraal heeft zijn dienstverlening regionaal ingericht. Aansluitend op de regio-indeling die gemeenten hanteren, hebben wij onze organisaties ingedeeld in zes regio’s in Limburg en Noord-Brabant en een landelijk werkend Expertise Centrum waarin alle specialistische kennis van Koraal is gebundeld. Dat stelt ons nog meer in staat mensen met een complexe zorg- en ondersteuningsvraag breed, integraal en vanuit één regionaal aanspreekpunt te ondersteunen.

In elke regio biedt Koraal een compleet pakket ondersteuning. Cliënten en leerlingen hebben dankzij deze werkwijze één aanspreekpunt voor hun vragen op het gebied van gehandicaptenzorg, jeugdzorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie. Veel vragen kunnen we bij Koraal zelf beantwoorden. Voor expertise die wij niet in eigen huis hebben, werken we samen met onze partners in het veld.

In de regio Parkstad is Koraal sterk vertegenwoordigd door Op de Bies (gehandicaptenzorg) en het orthopedagogisch behandelcentrum Gastenhof (jeugdzorg).

Dankzij de goede samenwerking met ketenpartners is Koraal in staat om naast gehandicaptenzorg en jeugdzorg ook passend onderwijs in deze regio aan te bieden. We hebben mooie onderwijs-zorgarrangementen ontwikkeld waarmee we cliënten een opleiding kunnen bieden die past bij hun wensen en mogelijkheden. Een opleiding die uiteindelijk kan leiden tot (betaald) werk.

Koraal zal in deze regio residentiële zorg en ondersteuning aan cliënten blijven bieden. Er zullen altijd kinderen en jongeren zijn voor wie dat de best passende zorg is. Aanvullend daarop kijken we naar de mogelijkheden van ambulantisering. Waar dat kan, organiseren wij nu al zorg en ondersteuning in de thuissituatie. In de toekomst gaan we dat meer doen. Ook voor cliënten meer zeer intensieve zorgvragen.

Lone Linssen is regiodirecteur van deze Koraal-regio.

Contact
Koraal regio Parkstad
Hereweg 145
6373 VH Landgraaf

T 045 - 533 99 00
E infoodb@koraalgroep.nl

Download onze informatiebrochure
 Informatiebrochure regio Parkstad

Regio Parkstad in de media
 Nummer 1 - ‘Mensen in hun kracht zetten geeft voldoening’

Deel deze pagina op