Op de Bies

Op de Bies ondersteunt mensen met een verstandelijke belemmering of meervoudige beperking in de regio Parkstad en omgeving. Hierbij gaat Op de Bies ervan uit dat alle mensen verschillend zijn en dat ieder mens, met zijn mogelijkheden en beperkingen, zelf invulling wil geven aan zijn leven.

Op de Bies biedt uiteenlopende vormen van ondersteuning. Cliënten die gebruik maken van de 24 uurs-opvang wonen op de centrumlocatie in Landgraaf, of in één van de andere woningen in Hoensbroek, Simpelveld, Lauradorp of Kerkrade.

Verder ondersteunt Op de Bies ook cliënten die zelfstandig of thuis bij hun ouders wonen. In deze situaties kan Op de Bies deze mensen ondersteunen daar waar zij dat nodig vinden door bijvoorbeeld: thuiszorg, dagbesteding, vakantieopvang of de mogelijkheid tot logeren.

Contact
Op de Bies
Hereweg 145
6373 VH Landgraaf

Meer informatie
Heeft u als ouder/vertegenwoordiger, of als hulpzoekende zelf, vragen over  de hulpverlening van Op de Bies? Dan kunt u contact opnemen met het servicebureau van Op de Bies:

045 - 533 99 11
E servicebureauodb@koraalgroep.nl


Voor overige vragen kunt u gebruik maken van onderstaande contactgegevens:

T 045 - 533 99 00
E infoodb@koraalgroep.nl
I   www.opdebies.nl
Postbus 30201, 6370 KE Landgraaf

Deel deze pagina op