West-Brabant

West-Brabant
Koraal heeft zijn dienstverlening regionaal ingericht. Aansluitend op de regio-indeling die gemeenten hanteren, hebben wij onze organisaties ingedeeld in zes regio’s in Limburg en Noord-Brabant en een landelijk werkend Expertise Centrum waarin alle specialistische kennis van Koraal is gebundeld. Dat stelt ons nog meer in staat mensen met een complexe zorg- en ondersteuningsvraag breed, integraal en vanuit één regionaal aanspreekpunt te ondersteunen.

In elke regio biedt Koraal een compleet pakket ondersteuning. Cliënten en leerlingen hebben dankzij deze werkwijze één aanspreekpunt voor hun vragen op het gebied van gehandicaptenzorg, jeugdzorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie. Veel vragen kunnen we bij Koraal zelf beantwoorden. Voor expertise die wij niet in eigen huis hebben, werken we samen met onze partners in het veld.

In de regio West-Brabant is Koraal sterk vertegenwoordigd door de scholen voor speciaal onderwijs van Het Driespan. Eindverantwoordelijk voor de regio West-Brabant van Koraal is de regiodirecteur.

Contact
Koraal regio West-Brabant
Hof van den Houte 61
4873 AZ  Etten-Leur

T 076 - 50 25 990
E infodriespan@koraalgroep.nl

Download onze informatiebrochure
 Informatiebrochure regio West-Brabant

          

Deel deze pagina op