Saltho Onderwijs

Koraal Speciaal Onderwijs Saltho Onderwijs
Saltho Onderwijs verzorgt speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een ernstige gedragsstoornis en/of psychiatrische stoornis. In de regio Zuidoost- en Midden-Brabant wordt er speciaal onderwijs gegeven op Het Dok en P.I. School Hondsberg.
  • Het Dok biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 14 tot 23 jaar die (al of niet tijdelijk) niet deel kunnen nemen aan het regulier (speciaal) onderwijs. Het Dok is een formele nevenvestiging van de Michaëlschool in Boxtel. Het Dok biedt geïntegreerde zorg, onderwijs en arbeid aan mensen met beperkingen en/of belemmeringen op verstandelijk, lichamelijk en/of psychosociaal gebied.
     
  • P.I. School Hondsberg verzorgt (Voortgezet) Speciaal Onderwijs voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met een verstandelijke beperking en/of zeer complexe sociaal-emotionele problematiek. De P.I. School Hondsberg kent drie afdelingen: het SO voor leerlingen van 4 t/m 13 jaar, het VSO voor leerlingen vanaf 13 t/m 20 jaar en Onderwijs met Zorg. De school ligt op het terrein van De Hondsberg en geeft onderwijs aan kinderen en jongeren die zijn opgenomen binnen De Hondsberg maar ook aan externe leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring.

    P.I. School Hondsberg maakt tevens onderdeel uit van het Expertise Centrum, het virtueel knooppunt waarlangs kennis en expertise stroomt naar medewerkers binnen én buiten Koraal.
     

Meerdere regio's
Saltho Onderwijs is niet alleen vertegenwoordigd in de regio Zuidoost- en Midden-Brabant, maar ook in de regio Noordoost-Brabant met de scholen De Rietlanden SO, Dieze College (beide 's-Hertogenbosch) en de Michaëlschool (Boxtel).

Samenwerking
De scholen van Saltho Onderwijs werken nauw samen met de andere locaties van Koraal. Zo werken we bijvoorbeeld actief samen met de onderwijsorganisatie Het Driespan uit de regio West-Brabant. Het Driespan verzorgt met 12 scholen onderwijs aan ongeveer 1.500 leerlingen. De samenwerking met Het Driespan legt een stevige basis voor de vorming van hèt expertisecentrum van het Brabantse speciaal onderwijs.

Contact
Saltho Onderwijs
Schijndelseweg 1
5283 AB Boxtel

T 0411 - 65 24 44
E   infoSO@koraalgroep.nl
I www.salthoonderwijs.nl

Deel deze pagina op