Wie is Koraal Groep?

Koraal Groep Gehandicaptenzorg
Binnen Koraal Groep staan mensen met een beperking of belemmering op verstandelijk, lichamelijk en/of psychosociaal gebied centraal. Koraal Groep bestaat uit elf stichtingen en is actief op de terreinen jeugdzorg, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs, arbeid(stoeleiding) en maatschappelijke opvang.
Koraal Groep Jeugdzorg

Jeugdzorg
Koraal Groep heeft vier stichtingen die actief zijn binnen de jeugdzorg: De Hondsberg, De La Salle, Gastenhof en Maashorst. Hierbij onderscheiden we twee groepen. Kinderen met een ernstige gedragsproblematiek en kinderen en jeugdigen met een (licht)verstandelijke beperking, al dan niet gecombineerd met psychiatrische problemen en/of een ernstige gedragsproblematiek. 

Gehandicaptenzorg
St. Anna, Maasveld en Op de Bies zijn binnen Koraal Groep de drie zogenoemde VG-instellingen: stichtingen die actief zijn op het gebied van de gehandicaptenzorg. De drie stichtingen bieden hoofdzakelijk verblijf en ambulante dienstverlening voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking en hun familie. Deze doelgroep kan hier ook terecht voor aanverwante dienstverlening, zoals dagbesteding, vrijetijdsbesteding, begeleid werken, begeleid wonen, gespecialiseerde thuiszorg en advies.

Koraal Groep Onderwijs

Onderwijs
De stichtingen Saltho Onderwijs en Het Driespan richten zich op onderwijs. Saltho Onderwijs bestaat uit vijf scholen voor speciaal onderwijs in Oost-Brabant. Het Driespan heeft dertien scholen voor dezelfde doelgroep in West-Brabant. Daarnaast verzorgt Maashorst via de school De Vlinder speciaal onderwijs voor normaal begaafde kinderen met ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen.

Arbeidsparticipatie
Binnen Koraal Groep is Sterk in Werk gespecialiseerd in het realiseren van arbeidsparticipatie. Deze stichting helpt jongeren en jong volwassenen met gedrags-, leerproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen bij de zoektocht naar de best passende werkplek.

Deel deze pagina op