Medezeggenschap cliënten

Koraal Groep Medezeggenschap Cliënten
Cliënten, ouders en andere vertegenwoordigers laten we graag invloed hebben op ons beleid. We vinden dit belangrijk, omdat we zo goed mogelijk tegemoet willen komen aan de wensen van de cliënt. De cliënt staat immers altijd centraal binnen Koraal Groep.
Koraal Groep Medezeggenschap Cliënten

Binnen elke stichting van Koraal Groep zijn de nodige voorzieningen aanwezig die medezeggenschap mogelijk maken. Zo heeft elke stichting één of meerdere raden die ervoor zorgen dat cliënten en/of hun ouders/vertegenwoordigers hun stem kunnen laten horen. Denk hierbij aan een cliëntenraad, een bewonersraad, een ouderraad, een medezeggenschapsraad of een oudervereniging.

Cliëntenraden
Cliëntenraden hebben korte communicatielijnen met de organisatie van de stichting. Zo kunnen bewoners en verwanten via vergaderingen rechtstreeks samen met de directeur overleggen. De ondersteuningsfunctionaris helpt bij de voorbereiding, maar het is altijd het éigen verhaal van de cliënt. Zij kunnen op deze manier meekijken en meepraten en de organisatie besteedt ook echt  aandacht aan hun medezeggenschap.

Koraal Groep Medezeggenschap Cliënten

Vertrouwenspersonen
Naast de ondersteuningsfunctionarissen zijn binnen Koraal Groep eveneens vertrouwenspersonen actief. Deze zijn ondergebracht binnen de stafgroep medezeggenschap voor cliënten. De vertrouwenspersonen kijken samen met de cliënt naar zaken die hem of haar bezighouden. Ze zijn er voor een praatje, maar ook om mee te denken, om iets bespreekbaar te maken én om samen een probleem aan te pakken.

Voor meer informatie over hoe met medezeggenschap wordt omgegaan binnen elke stichting kunt u beste contact opnemen met de betreffende stichting.

CCR
De Centrale Cliëntenraad (CCR) vertegenwoordigt alle organen die zich binnen Koraal Groep richten op de medezeggenschap van cliënten. Deze raad vergadert en adviseert over onderwerpen waarmee alle stichtingen te maken hebben. De CCR overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur.

Samenwerken
De medezeggenschapsorganen van medewerkers en cliënten werken samen om de stem te vertegenwoordigen van de mensen die centraal staan bij Koraal Groep: de cliënten en de medewerkers.

Deel deze pagina op