Voor medewerkers

Koraal Groep Medezeggenschap CMZm
Koraal Groep vindt medezeggenschap van medewerkers belangrijk. We geven medewerkers de mogelijkheid om mee te denken en betrekken hen op tijd als er belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Zonder de steun van haar medewerkers kan Koraal Groep geen adequate besluiten nemen en genomen besluiten niet uitvoeren.

Om medezeggenschap in de praktijk te brengen, heeft elke stichting van Koraal Groep een eigen ondernemingsraad. Dit geldt niet voor de stichtingen die onderwijs verzorgen. Deze hebben namelijk allemaal een medezeggenschapsraad. Binnen elke stichting wordt overleg gevoerd met de medewerkers in de vorm van regulier werkoverleg.

Daarnaast is er binnen Koraal Groep een overkoepelend orgaan waarin alle stichtingen van Koraal Groep samen overleggen: de CMZm.

Deel deze pagina op