Kernwaarden

‘Betrokken’ is het overkoepelende begrip in de visie van Koraal Groep, maar écht betrokken zijn, vraagt om meer. Het vraagt van medewerkers: passie, professionaliteit, samenwerken en klantgerichtheid.
Passie
Passie
Ik werk vanuit mijn hart. Toegewijd en met genegenheid ga ik relaties met mensen aan, omdat ik vind dat zij ertoe doen. Juist complexe vraagstukken zijn voor mij een uitdaging.
Samen
Samen
Ik ben er. Ik werk samen met én voor mensen, met respect voor elkaars mogelijkheden. Ik doe dit vanuit een wederkerige relatie om samen invulling te geven aan het gewenste perspectief. Samen betekent voor mij echter ook samen met onze opdrachtgevers én met de collega’s binnen Koraal Groep. Goede samenwerking met al onze partners is beslist een meerwaarde voor onze cliënten.
Innovatie
Innovatie
Goede ondersteuning bieden heeft voor mij alles te maken met ontwikkelen, mijn vak bijhouden en alert zijn op verbeteringen. Ik moet vasthoudend zijn, maar ook kunnen loslaten. Kritisch zijn en ruimte bieden, kansen zien en het lef hebben deze te benutten.
Professionaliteit & vakmanschap
Professionaliteit & vakmanschap
Professionaliteit is voor mij iets vanzelfsprekends. Binnen Koraal Groep is iedereen goed en passend opgeleid. Als medewerker kan ik aan mijn ontwikkeling blijven werken. Ook dat is professionaliteit en het komt onze cliënten ten goede. Ik weet dat mijn collega’s en ik altijd net dat beetje extra kunnen bieden.
Klantgericht
Klantgericht
De dialoog met de klant en opdrachtgevers staat in mijn werk centraal. Ook voor de meest complexe levensvragen gaan wij in gesprek om, samen of met de hulp van anderen, een betekenisvol perspectief te formuleren.
Deel deze pagina op