Visie

Koraal Groep is er voor mij! Uit deze zes woorden spreekt de visie van onze organisatie. Het woord ‘mij’ staat zowel voor onze cliënten, leerlingen en hun netwerk als voor onze medewerkers. Groeien en ontwikkelen is een belangrijk uitgangspunt in onze visie. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten en leerlingen, samen met hun netwerk, een ontwikkeling doormaken met een positief en blijvend effect op de lange termijn. Dat geeft ons als professionals voldoening en uiteindelijk is dat ook wat de maatschappij van ons vraagt.
Cliënt, leerling en zijn netwerk
Cliënt, leerling en zijn netwerk
De wensen, kracht en mogelijkheden van onze cliënt, leerling en zijn netwerk zijn het vertrekpunt van onze zorg, ons onderwijs en van onze ondersteuning naar werk. Samen met onze cliënten, leerlingen en hun netwerk kijken we wat kan en leggen daar de nadruk op. Dat vraagt van onze medewerkers professionaliteit naast de passie voor hun vak. Het is van belang dat zij onze cliënten, leerlingen en hun netwerk blijven aanmoedigen en samen met hen te werken aan groei.
Medewerkers en vrijwilligers
Medewerkers en vrijwilligers
Onze medewerkers zetten zich met hart en ziel voor onze cliënten, leerlingen en hun netwerk in. Zij bemoedigen, stimuleren en zorgen waar nodig voor rust en structuur. Deze manier van werken vraagt om vakmanschap, professionaliteit, intuïtie en durf. Koraal Groep vraagt van haar medewerkers leiderschap en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid.

Wij bieden daarvoor de ruimte en de mogelijkheid dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen om steeds opnieuw kwaliteit en professionaliteit te kunnen bieden. Daarnaast zijn binnen Koraal Groep veel vrijwilligers actief die met veel toewijding en enthousiasme aanvullende werkzaamheden verrichten gericht op het vergroten van het welzijn van onze cliënten en leerlingen.
Opdrachtgevers en partners
Opdrachtgevers en partners
Koraal Groep is op verschillende terreinen actief: jeugdzorg, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie. Wij spreken dan ook van een intersectorale samenwerking binnen onze organisatie die ons in staat stelt onze cliënten, leerlingen en hun netwerk te ondersteunen. Daarnaast werken wij intensief samen met onze lokale partners. Daar waar dat in het belang van onze cliënten, leerlingen en hun netwerk is, roepen wij graag hun expertise in.

Deze manier van werken maakt dat Koraal Groep voor opdrachtgevers een partner is die de markt en de vraag kent, afspraken nakomt en doet wat hij zegt.
Deel deze pagina op