Voor jong en oud

Koraal Groep jeugdzorg speciaal onderwijs
Koraal Groep kan cliënten een totaalpakket aan zorg en ondersteuning aanbieden, omdat de deskundige medewerkers van onze stichtingen samenwerken en elkaar aanvullen. Ons vakgebied omvat niet alleen jeugdzorg, gehandicaptenzorg en onderwijs, maar ook arbeidsintegratie en maatschappelijke opvang. We bieden onze diensten in verschillende regio’s aan en richten ons op jong en oud.
Koraal Groep gehandicaptenzorg

Met full service, ofwel complete dienstverlening, bedoelen we ook dat ons zorg- en ondersteuningsaanbod aansluit op verschillende levensfasen van cliënten. Koraal Groep is er voor jong en oud. Bij het verbeteren van onze dienstverlening houden we zoveel mogelijk rekening met het perspectief van de cliënt. Naarmate cliënten zich ontwikkelen en ouder worden, veranderen ook hun vooruitzichten en persoonlijke vragen. Deze zorg- en ondersteuningsvragen kunnen complex zijn en bestrijken vaak meerdere ontwikkelingsgebieden. Soms kunnen deze tijdens een kortdurend traject (poliklinisch) worden beantwoord. Vaak is voor het beantwoorden van deze vragen echter een intensief en langdurig traject noodzakelijk.

Koraal Groep jeugdzorg

Onze stichtingen bieden zorg- en ondersteuningsdiensten die zijn afgestemd op de verschillende levensfasen van cliënten. Via sommige stichtingen bieden we speciaal onderwijs aan jongeren in de leeftijd van 4 tot 21 jaar. Bij andere stichtingen kunnen (jong) volwassenen terecht voor verschillende vormen van arbeid en dagbesteding. Ook de manier waarop cliënten hun vrije tijd willen doorbrengen kan na verloop van tijd veranderen. Koraal Groep kan ondersteunen bij het vinden van vrijetijdsbesteding waarbij de cliënt zich prettig voelt.

Naast onderwijs, werk en vrije tijd is tenslotte ook de woonomgeving zeer belangrijk en bepalend voor een cliënt. Een omgeving voor behandeling van gedragsproblemen voor (jong) volwassen stelt immers andere eisen dan een omgeving waarin normaal begaafde kinderen met ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen óf volwassenen met een verstandelijke beperking verblijven.

Deel deze pagina op