Speciaal Onderwijs

Koraal speciaal onderwijs
Binnen Koraal richten de stichtingen Saltho Onderwijs, Het Driespan en Maashorst zich op onderwijs. Saltho Onderwijs bestaat uit vijf scholen met ruim 600 leerlingen voor speciaal onderwijs in de regio's Noordoost-Brabant, Zuidoost- en Midden-Brabant en Expertise Centrum. Het Driespan heeft dertien scholen voor dezelfde doelgroep in West-Brabant, met in totaal 1.550 leerlingen. Maashorst verzorgt via de school De Vlinder speciaal onderwijs voor normaal begaafde kinderen met ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen.

Scholen voor speciaal onderwijs zijn verdeeld in vier clusters. Kinderen en jongeren die vanwege hun gedragshandicap of psychiatrische problemen een structurele beperking in hun onderwijsparticipatie ondervinden, gaan naar scholen die vallen onder cluster 4. De scholen van Saltho Onderwijs, Het Driespan en De Vlinder zijn cluster 4-scholen.

Koraal voortgezet speciaal onderwijs

Ook kinderen met een verstandelijke beperking en complexe gedragsstoornissen moeten voldoende kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Vanuit de full service-gedachte biedt orthopedagogisch behandelinstituut Gastenhof kleinschalig onderwijs aan op het eigen terrein. Hiervoor werkt de instelling samen met Saltho Onderwijs. Zo kan er zorg, begeleiding én onderwijs op één locatie worden aangeboden.

Missie
Koraal biedt (voortgezet) speciaal onderwijs en ambulante begeleiding aan leerlingen die vanwege complexe gedragsproblemen en psychiatrische problemen vragen om specialistisch onderwijs.

Deel deze pagina op