Over Koraal

Koraal Gehandicaptenzorg
Binnen Koraal staan mensen met een beperking of belemmering op verstandelijk, lichamelijk en/of psychosociaal gebied centraal. Wij zijn actief op de terreinen jeugdzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie.
Koraal Jeugdzorg

Koraal Jeugdzorg
Koraal is met vier locaties actief binnen de jeugdzorg: De Hondsberg, De La Salle, Gastenhof en Maashorst. Hierbij onderscheiden we twee doelgroepen. Kinderen met een ernstige gedragsproblematiek en kinderen en jeugdigen met een (licht)verstandelijke beperking, al dan niet gecombineerd met psychiatrische problemen en/of een ernstige gedragsproblematiek. 

Koraal Gehandicaptenzorg
St. Anna, Maasveld en Op de Bies zijn binnen Koraal de drie zogenoemde VG-instellingen: locaties die actief zijn op het gebied van de gehandicaptenzorg. De drie organisaties bieden hoofdzakelijk verblijf en ambulante dienstverlening voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking en hun familie. Deze doelgroep kan hier ook terecht voor aanverwante dienstverlening, zoals dagbesteding, vrijetijdsbesteding, begeleid werken, begeleid wonen, gespecialiseerde thuiszorg en advies.

Koraal Onderwijs

Koraal Onderwijs
Binnen Koraal richten Saltho Onderwijs, Het Driespan en Maashorst zich op onderwijs. Saltho Onderwijs bestaat uit vijf scholen met 1.000 leerlingen voor speciaal onderwijs in Oost-Brabant. Het Driespan heeft twaalf scholen voor dezelfde doelgroep in West-Brabant, met in totaal 1.550 leerlingen. Maashorst verzorgt via de school De Vlinder speciaal onderwijs voor normaal begaafde kinderen met ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen.

Koraal Arbeidsparticipatie
In dialoog met onze cliënten zet Koraal zich in om het unieke van cliënten en leerlingen tot ontwikkeling te brengen en hun leven waardevol te laten zijn. Arbeidsparticipatie is daarbij een belangrijk onderdeel. De manier waarop invulling wordt gegeven aan arbeidsparticipatie verschilt en is afhankelijk van de mogelijkheden, wensen en talenten van een cliënt of leerling. Het doel is echter altijd hetzelfde: samen met de cliënt en leerling het hoogst haalbare bereiken. Binnen Koraal is Sterk in Werk gespecialiseerd in het realiseren van arbeidsparticipatie.

Download onze corporate brochure  Samen op eigen kracht

Deel deze pagina op