ANBI-informatie

Logo ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichtingen die aangemerkt willen worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) dienen te voldoen aan bepaalde regelgeving. Koraal heeft een ANBI-status, hetgeen onder andere inhoudt dat giften en donaties aan Koraal aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen. Voorwaarde voor verkrijging en behoud van de ANBI-status is verstrekking van onderstaande informatie via de eigen website:

Naam organisatie
Stichting Koraal

RSIN
2979627

Contactgegevens
Valkstraat 14
6135 GC Sittard
Telefoon: 046-4775252
E-mail: info@koraalgroep.nl

Bestuurssamenstelling
Raad van Bestuur:
De heer mr. drs. R.W.M. (Radboud) Quik, voorzitter Raad van Bestuur
Mevrouw drs. I.R.W.M (Ingrid) Widdershoven, lid Raad van Bestuur

Reglementen
 Reglement Raad van Bestuur Koraal Groep
 Reglement Raad van Toezicht Koraal Groep

Beleidsplan
 Zie het onderdeel 'Wat beweegt ons?' op deze website

Beloningsbeleid
Alle functies zijn beschreven, gewogen en ingedeeld met behulp van het Functiewaarderingssysteem Gezondheidszorg (FWG). Op basis van deze indeling zijn de functies aansluitend ingeschaald in de daarbij behorende salarisschalen.

Met betrekking tot de Raad van Bestuur: Op de bestuurders is de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Directeuren (NVZD) van toepassing. Tevens zijn de salarissen getoetst aan de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) en wordt aan deze wet voldaan.

Doelstelling
Koraal biedt integrale ondersteuning aan mensen met (complexe) beperkingen en/of belemmeringen die met een hulpvraag bij ons komen. Wij bieden onze ondersteuning gedurende alle momenten van hun leven en kijken ook naar het toekomstperspectief van onze cliënten. Koraal gelooft dat iedereen met de juiste steun een menswaardig bestaan kan leiden en actief in de samenleving kan meedoen. Wij vinden het belangrijk dat mensen zichzelf kunnen ontwikkelen en dat doen vanuit hun eigen wensen en mogelijkheden. Naar elkaar luisteren en met elkaar in gesprek zijn, is daarbij van belang. Koraal biedt deze ondersteuning zelf en met hulp van anderen. Wij vertrekken daarbij vanuit de cliënt én vanuit zijn netwerk van ouders, familie en vrienden. Koraal is dé specialist als het gaat om zware en complexe ondersteuning.

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
 Zie de jaarverslag-website van Koraal

Deel deze pagina op