Klachtenbeleid

Klachtenbeleid Koraal
Bij Koraal komen mensen op de eerste plaats. Wij vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze dienstverlening, dat leerlingen en hun ouders/verzorgers tevreden zijn over ons onderwijs én dat onze medewerkers prettig kunnen werken.

In iedere organisatie gebeurt er wel eens iets waar mensen het niet mee eens zijn. Koraal vindt het belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te besteden. Daarom zijn er binnen Koraal klachtenregelingen voor cliënten, leerlingen én medewerkers.

We vragen cliënten, leerlingen, hun familie of wettelijke vertegenwoordigers en onze medewerkers dan ook om het te melden als zaken anders hadden moeten of kunnen verlopen. Elke klacht kan een kans zijn om onze aanpak en dienstverlening te verbeteren.

Wanneer je erover denkt om een klacht in te dienen, adviseren wij je in eerste instantie om dit te bespreken met de medewerker, leidinggevende of collega.

Mocht je er onverhoopt onderling niet uitkomen dan kan de centraal klachtenfunctionaris je van dienst zijn. De centraal klachtenfunctionaris is onafhankelijk en zal in samenspraak met jou de mogelijkheden voor de klachtbehandeling doorspreken: bespreken, bemiddelen, behandelen (klachtencommissie en/of geschillencommissie).

Contactgegevens Centraal Klachtenfunctionaris

Postadres  Postbus 5109, 6130 PC, Sittard
E-mail  klachtencommissie@koraalgroep.nl


Kom je er samen nog niet goed uit, dan kun je je klacht nog voorleggen aan onze officiële klachtencommissie. Je kunt ook meteen naar de klachtencommissie gaan.

Jeugdzorg, gehandicaptenzorg en arbeidsparticipatie:

Klachtencommissie cliënten: Mart Tindemans (tel. 06 - 13 69 59 27)
Klachtencommissie medewerkers: Honoré Maertens (tel. 06 - 22 38 72 55)
Geschillencommissie Zorg Algemeen: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
Tel. 070 - 310 53 10

Onderwijs:

Als ouder/verzorger kun je een officiële schriftelijke klacht indienen bij de directie van de onderwijsorganisatie. Mocht er geen oplossing gevonden worden, dan kun je als ouder/verzorger een schriftelijke klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

Klachtencommissie medewerkers:        Honoré Maertens (tel. 06 - 22 38 72 55)
LKC Onderwijsgeschillen: Postbus 85191,3508 AD Utrecht
Tel. 030 - 280 95 90


Meer informatie
Wilt u meer weten over de klachtenregeling van Koraal? Klik dan op de onderstaande links.

 Brochure voor cliënten
 Brochure voor cliëntvertegenwoordigers
 Brochure voor leerlingen/ouders
 Brochure voor medewerkers

Deel deze pagina op