Klachtenbeleid

Klachtenbeleid Koraal
Bij Koraal komen mensen op de eerste plaats. Het is cruciaal dat cliënten tevreden zijn over onze dienstverlening én dat onze medewerkers prettig kunnen werken.

Ondanks alle goede bedoelingen kan het gebeuren dat een cliënt of medewerker ontevreden is over de gang van zaken bij een stichting. We vinden het belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te besteden. Daarom zijn er binnen Koraal klachtenregelingen voor cliënten, leerlingen én medewerkers.

We vragen cliënten, hun familie of wettelijke vertegenwoordigers en onze medewerkers dan ook om het te melden als zaken anders hadden moeten of kunnen verlopen. Elke klacht kan een kans zijn om onze aanpak en dienstverlening te verbeteren.

Contactgegevens
Wanneer u erover denkt om een klacht in te dienen, adviseren wij u in eerste instantie om dit te bespreken met de medewerker, leidinggevende of begeleider.

Mocht u er onverhoopt niet uitkomen dan kan de centraal klachenfunctionaris u van dienst zijn. Deze is onafhankelijk en zal in samenspraak met u de mogelijkheden voor de klachtbehandeling doorspreken (bespreken, bemiddeling, naar de klachtencommissie of geschillencommissie).

Koraal kent een klachtencommissie. Deze is bereikbaar via onderstaand postadres, telefoonnummer of e-mailadres. De betreffende ambtelijk secretaris van Koraal Groep neemt uw klacht in behandeling en zal contact met u opnemen. 

Koraal is per 1-1-2017 ook aangesloten bij de geschillencommissie Zorg Algemeen in Den Haag. Deze commissie neemt alleen een klacht van een cliënt(vertegenwoordiger) in behandeling als deze eerst bij de zorgaanbieder is ingediend.

Postadres  Postbus 5109, 6130 PC, Sittard
E-mail  klachtencommissie@koraalgroep.nl

Centraal klachtenfunctionaris/
klachtencommissie cliënten: 

drs. Frie IJpelaar (tel. 06 - 13 69 59 27)
Klachtencommissie medewerkers: Honoré Maertens (tel. 06 - 22 38 72 55)

Geschillencommissie Zorg Algemeen  

Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
Tel. 070-3105310


Meer informatie
Wilt u meer weten over de klachtenregeling van Koraal? Klik dan op de onderstaande links.

 Brochure voor cliënten
 Brochure voor cliëntvertegenwoordigers
 Brochure voor leerlingen/ouders
 Brochure voor medewerkers

Deel deze pagina op