Werken bij Koraal

Werken bij Koraal
Koraal is er voor mij! Uit deze vijf woorden spreekt de visie van onze organisatie. Het woord ‘mij’ staat zowel voor onze cliënten, leerlingen en hun netwerk als voor onze medewerkers. Groeien en ontwikkelen is een belangrijk uitgangspunt in onze visie. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten en leerlingen, samen met hun netwerk, een ontwikkeling doormaken met een positief en blijvend effect op de lange termijn. Dat geeft ons als professionals voldoening en uiteindelijk is dat ook wat de maatschappij van ons vraagt.

Onze medewerkers zetten zich met hart en ziel voor onze cliënten, leerlingen en hun netwerk in. Zij bemoedigen, stimuleren en zorgen waar nodig voor rust en structuur. Deze manier van werken vraagt om vakmanschap, professionaliteit, intuïtie en durf. Koraal vraagt van haar medewerkers leiderschap en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid.

Wij bieden daarvoor de ruimte en de mogelijkheid dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen om steeds opnieuw kwaliteit en professionaliteit te kunnen bieden. Daarnaast zijn binnen Koraal veel vrijwilligers actief die met veel toewijding en enthousiasme aanvullende werkzaamheden verrichten gericht op het vergroten van het welzijn van onze cliënten en leerlingen.

Heeft u interesse in een baan, leerplek of stage bij één van de stichtingen van Koraal of bij de concernstichting? Of lijkt het u interessant om vrijwilliger te worden bij een locatie? Kijk dan op onze 'Werken bij Koraal website'. 

Deel deze pagina op