Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid Koraal
Volgens Koraal is kwaliteit de bekwaamheid om aan de behoeften en verwachtingen van de cliënten te voldoen. Kwaliteit is dus geen toeval, maar een bewuste keuze. We werken voortdurend aan het op peil houden van het kwaliteitsniveau dat de cliënt van ons mag verwachten.

Een kwaliteitsmanagementsysteem is onmisbaar bij het waarborgen van de kwalitatief hoogwaardige zorg en ondersteuning die we bieden. Binnen Koraal helpt Koraal Support de afzonderlijke stichtingen bij het opzetten en onderhouden van deze systemen. Hierdoor kunnen we een voortreffelijk zorg- en ondersteuningsaanbod blijven leveren.

Dit wordt onderstreept door de verschillende keurmerken die Koraal en de meeste van haar stichtingen mogen voeren. Een keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De Zorgbrede Governance Code bevat regels die we ons zelf opleggen voor het waarborgen van goed bestuur.

Keurmerk HKZ-Gehandicaptenzorg
Keurmerk HKZ-Gehandicaptenzorg
Gastenhof, De Hondsberg, De La Salle, Op de Bies, Maasveld, St. Anna en Sterk in Werk dragen het keurmerk NEN-EN 15224: 2012 (ISO voor de zorg).
Lees meer

Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij elke zorgprofessional. Het is een logisch gevolg dat ook aan de bedrijfsvoering van de zorginstelling als geheel kwaliteitseisen worden gesteld. Ketenzorg, marktwerking en patiëntveiligheid zijn ontwikkelingen die een steeds zwaarder beroep doen op de wijze waarop de zorg is georganiseerd. Met certificatie op deze norm toont de zorg- of welzijnsinstelling aan hun kwaliteitsmanagement op orde te hebben.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het Keurmerk NEN-EN 15224? Bezoek dan de website van NEN..
 Website NEN

Keurmerk HKZ-Geestelijke Gezondheidszorg
Keurmerk HKZ-Geestelijke Gezondheidszorg
Gastenhof en De Hondsberg voeren naast het HKZ-keurmerk Gehandicaptenzorg ook het Keurmerk Geestelijke Gezondheidszorg.

Lees meer

Instellingen in de geestelijke gezondheidszorg moeten verantwoorde zorg en hulp verlenen. Dat is hun opdracht volgens de Kwaliteitswet uit 1996. Brancheorganisatie GGZ Nederland heeft voor haar leden de mogelijkheid gecreëerd een HKZ-certificaat te behalen via een HKZ-certificatieschema. Gastenhof en De Hondsberg voldoen aan de gestelde voorwaarden voor het betrouwbaar inrichten van de bedrijfsvoering. De zorg en ondersteuning die deze stichtingen bieden, is goed georganiseerd, verantwoord en van voldoende kwalitatief niveau. Permanente evaluatie en verbetering zijn geborgd.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het Keurmerk HKZ-Geestelijke Gezondheidszorg? Bezoek dan de website van HKZ.
 Website HKZ

Keurmerk HKZ-Jeugdzorg
Keurmerk HKZ-Jeugdzorg
Maashorst mag het Keurmerk Jeugdzorg van HKZ voeren. De gecertificeerde instelling Lloyd’s Register Nederland heeft bepaald dat Maashorst voldoet aan de kwaliteitseisen die bestaan voor de jeugdzorg.
Lees meer

Deze kwaliteitseisen zijn onder andere vastgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Net zoals bij het Keurmerk Gehandicaptenzorg wordt bij organisaties die het Keurmerk Jeugdzorg voeren jaarlijks gecontroleerd of de kwaliteit nog op peil is.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het Keurmerk Jeugdzorg? Bezoek dan de website van HKZ.
 Website HKZ

Keurmerk Blik op Werk, Arbeidsparticipatie
Keurmerk Blik op Werk, Arbeidsparticipatie
Sterk in Werk, de stichting binnen Koraal Groep die is gespecialiseerd in arbeidsintegratie, mag het Blik op Werk-keurmerk voeren. Blik op Werk is een intermediair tussen vraag en aanbod op het gebied van arbeidsintegratie.
Lees meer

Doel van het Blik op Werk-keurmerk is om een basisgarantie voor kwaliteit te bieden aan werknemers, werkzoekenden, werkgevers, UWV en gemeenten. Een bedrijf met dit keurmerk voldoet aan de gestelde normen. De belangrijkste ijkpunten daarbij zijn klanttevredenheid en betrouwbaarheid. Er wordt jaarlijks gecontroleerd of de kwaliteit nog op peil is.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het Blik op Werk-keurmerk? Bezoek dan de website van Blik op Werk.
 Website Blik op Werk

NEN-EN-ISO 9001:2008-certificaat
NEN-EN-ISO 9001:2008-certificaat
Ook de concernstichting van Koraal Groep en de facilitaire dienstverlening vanuit RIF FM bieden een basisgarantie voor kwaliteit van hun dienstverlening.
Lees meer

Beiden werken met een kwaliteits-managementsysteem dat is voorzien van een kwaliteitscertificaat, namelijk het NEN-EN-ISO 9001:2008-certificaat. Het is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. In deze norm staat de verhouding tussen klant (bijvoorbeeld de stichtingen van Koraal) en leverancier (de concernstichting) centraal.

Dit is een belangrijk uitgangspunt voor de concernstichting en RIF FM, omdat het de kern van de dienstverlening typeert. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klanttevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen.

Zorgbrede Governance Code
Zorgbrede Governance Code
De brancheorganisaties in de zorg hebben de verantwoordelijkheid genomen om zelf regels op te stellen voor goed bestuur en toezicht voor zorginstellingen. Deze regels zijn vastgelegd in de Zorgbrede Governance Code.
Lees meer

Omdat Koraal een betrouwbare, integere en professionele partner wil zijn, volgen we graag de richtlijnen van deze code. De Zorgbrede Gvernance Code stelt eisen aan het werk van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Koraal Groep. Om aan de eisen te voldoen, hebben de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur onder andere afspraken gemaakt over scholing, hun eigen functioneren en over de evaluatie daarvan. Deze afspraken zijn opgenomen in reglementen. Reglementen die bijvoorbeeld de verhouding tussen de Raad van Bestuur en de directeuren van de stichtingen vastleggen. Een goed bestuur heeft belang bij onafhankelijke controle en advies op niveau.

Meer informatie
 Zorgbrede Governancecode

Keurmerk HKZ-Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
Keurmerk HKZ-Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
Gastenhof heeft naast de eerder genoemde keurmerken ook het keurmerk voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening dat zich specifiek richt op de kwaliteit van de dienstverlening die door Gastenhof geleverd wordt in de pensions en extramurale dienstverlening voor maatschappelijke opvang.
Lees meer

Meer informatie
Wilt u meer weten over het Keurmerk HKZ-Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening? Bezoek dan de website van HKZ.
 Website HKZ

Deel deze pagina op