Verantwoording

Verantwoording Koraal
Koraal is zich bewust van zijn belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om het bieden van integrale ondersteuning aan mensen met (complexe) beperkingen en/of belemmeringen. Deze ondersteuning vindt in samenhang plaats op het terrein van jeugdzorg, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie.

We werken voortdurend aan het op peil houden van het kwaliteitsniveau dat de cliënt van ons mag verwachten. De kwaliteitsmanagementsystemen waarmee onze stichtingen werken zijn hierbij onmisbaar.

Ondanks alle goede bedoelingen kan het gebeuren dat een cliënt of medewerker ontevreden is over de gang van zaken bij een stichting. We vinden het belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te besteden. Daarom zijn er binnen Koraal klachtenregelingen voor cliënten én medewerkers.

In dit onderdeel van de website vindt u ook meer informatie over de ANBI-status van Koraal. Een uitgebreide verantwoording vindt u op onze Jaarverslagen-pagina.

Deel deze pagina op