Aan de slag met Muziek

27-10-2017
Afgelopen schooljaar is er op De Kornalijn gestart met het verbeteren van het muziekonderwijs. Dit middels de regeling Impuls muziekonderwijs wat mede mogelijk wordt gemaakt door het Fonds voor cultuurparticipatie.

De leerkrachten zijn afgelopen schooljaar gecoacht door muziekdocenten van het CKB, centrum voor de kunsten, in Bergen op Zoom om zich verder te ontplooien in het muziekonderwijs. Elke maandag van het schooljaar kwamen twee muziekdocenten om de leerkrachten te laten groeien in het vak muziek. Dit schooljaar wordt dit afgebouwd, want het is de bedoeling dat de leerkrachten met meer vertrouwen zelf voor de klas de muziekles gaan geven. De muziekdocenten gaan in blokken van 4 weken komen en dit 5 keer, elk blok geven hun 2 lessen en daarna de leerkrachten 2 lessen. De muziekdocenten gaan elk blok een workshop geven over een muziekitem.

Doormiddel van de subsidie zijn er afgelopen jaar nieuwe muziekinstrumenten aangeschaft zoals de boomwhackers ,handtrommels en een nieuwe digitale methode 123zing.nl! Deze worden regelmatig uit de muziekkast gehaald om met de klas aan de slag te gaan.

De muzikaliteit groeit in de Kornalijn doormiddel van het gebruik van de subsidie, want er mogen 2 van de 3 jaar ook 2 leerkrachten gitaar of keyboard les volgen. Er klinkt steeds meer gitaarmuziek door de school heen.

Samen muziek maken geeft kinderen veel plezier. Maar dat is nog niet alles. Onderzoek toont aan dat muziek maken een positief effect heeft op schoolprestaties. Het bespelen van een instrument draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en bevordert discipline en doorzettingsvermogen. Samen muziek maken leert kinderen ook rekening te houden met anderen en stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden.

Eerlijk is eerlijk de leerlingen moeten echt wel even wennen aan deze manier van muziekles krijgen en de leraren aan deze manier van muziekles geven en bekijken. Het doel om meer muziek de school in te krijgen lukt tot nu toe heel goed.

Door middel van de muzieksubsidie willen we op De Kornalijn bereiken::
- Dat bij de leerkrachten de muziek pedagogische en didactische kennis en vaardigheden vergroot zijn
- dat de leerkrachten met plezier en vol vertrouwen muziekles staan te geven
- structureel muziekonderwijs in alle leerjaren
- een nauwe samenwerking met CKB Bergen op Zoom, zij komen ons coachen bij de muziekles en wij zullen hun coachen over het speciale kind

De Kornalijn is hier flink op weg naar toe!

Deel deze pagina op