FACT LVB+ team

26-03-2018
FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Tot de doelgroep van deze behandeling behoren mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen die wonen in de maatschappij. Sommige van hen weigeren hulp of zijn niet in staat om zelf hulp te vragen.

FACT legt actief contact met deze mensen en biedt hen behandeling, begeleiding en praktische ondersteuning bij het zo zelfstandig mogelijk leven buiten intramurale zorg. Kenmerkend voor FACT is dat de hulpverlening in de omgeving van cliënten wordt georganiseerd. De intensiteit van behandeling van individuele cliënten varieert van zeer beperkt tot zeer intensief. Dit is afhankelijk van de actuele hulpvragen en -behoeften van cliënten en kan van tijd tot tijd verschillen.

Wat is FACT LVB+?
FACT LVB+ richt zich op mensen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende ernstige problematieken en op mensen zonder (gediagnosticeerde) LVB die wel baat hebben bij LVBbenadering. Bij FACT LVB+ is het essentieel dat er wordt aangesloten bij de belevingswereld en interesses van de cliënt. Ook het vinden van balans in sturen, coachen en waarderen van zelfbepaling van cliënten is belangrijk. Dit alles bepaalt deels ook de benaderingswijzen die kunnen worden ingezet bij FACT LVB+.

Wat doet het FACT LVB+ team van De La Salle?
De La Salle heeft een FACT LVB+ team opgericht voor jongeren met LVB tot 23 jaar en hun sociale netwerken. Dit team ondersteunt jongeren en hun netwerken bij het persoonlijk en maatschappelijk functioneren, gaat mee naar instanties, begeleidt bij aangelegenheden op het gebied van wonen, werken en financiën.

Meer weten?
Er zijn twee brochures beschikbaar, voor verwijzers en cliënten

Deel deze pagina op