Gaat uw gemeente ook voor de toekomst van de jeugd?!

20-03-2018
En dan hebben we het dit keer niet over sportvelden of zaken waarmee een gemeentebestuur zich populair kan maken. We hebben het dan over hulp voor kinderen en jongeren die het samen met hun ouders even niet redden. Het gaat dan om kinderen die hiermee buiten de maatschappij (dreigen te gaan) vallen. Dat willen we toch niet?

Uw gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor hulp aan kinderen en jongeren

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Ondanks dat het een heel belangrijk onderwerp is, horen we er in de campagnes weinig over. Maar het gaat ons  allemaal aan. Wij kunnen allemaal te maken krijgen met een (eigen / buur / klein / etc) kind dat hulp nodig heeft. Daarnaast is er een deel van de kinderen en jongeren dat te maken heeft met een extra uitdaging omdat zij licht verstandelijk beperkt zijn. Als dit snel herkend en erkend wordt, kunnen deze kinderen zeer succesvol meedoen in onze maatschappij. Maar dan moet die hulp er wel zijn.

Wat doet uw gemeente voor kinderen en jongeren?

Er gaat een heleboel geld om op het gebied van de Jeugdwet. De veronderstelling was dat de gemeente veel dichter bij de inwoners staat en zo ook beter weet wat er nodig is. Weet u wat er in uw gemeente wordt gedaan voor de jeugd die hulp nodig heeft? En vindt u het beleid dat is vastgesteld goed?

Wij hebben geen stemadvies voor u, maar vragen wel om bij het uitbrengen van uw stem ook te denken aan wat een partij doet voor díe jeugd (maar ook voor ouderen, mensen met een arbeidsbeperking, etc.) in uw gemeente die gebaat zijn bij goede ondersteuning en hulp op weg naar (of behoud van) zelfstandigheid. Het kan namelijk nét dat verschil maken in een mensenleven.

        
Daarom… kies zorgbewust op 21 maart!

Deel deze pagina op