Koraal regio's

In al onze zes regio's bieden wij een breed aanbod van diensten in de jeugdzorg, speciaal onderwijs, arbeidsparticipatie en gehandicaptenzorg. Vanuit onze locaties kunnen we de gehele zorgvraag van een cliënt en zijn omgeving begeleiden. De regio's worden ondersteund door een landelijk werkend Expertise Centrum.

Voor expertisegebieden die wij niet zelf in huis of in deze regio hebben, werken we nauw samen met partners in de omgeving. Op deze manier zorgen we voor samenhang in de ondersteuning van onze cliënten en leerlingen in elk van hun levensdomeinen (wonen, leren, werken).

Deel deze pagina op