Noord- en Midden-Limburg

Koraal heeft zijn dienstverlening regionaal ingericht. Aansluitend op de regio-indeling die gemeenten hanteren, hebben wij onze organisaties ingedeeld in zes regio’s in Limburg en Noord-Brabant en een landelijk werkend Expertise Centrum waarin alle specialistische kennis van Koraal is gebundeld. Dat stelt ons nog meer in staat mensen met een complexe zorg- en ondersteuningsvraag breed, integraal en vanuit één regionaal aanspreekpunt te ondersteunen.

In elke regio biedt Koraal een compleet pakket ondersteuning. Cliënten en leerlingen hebben dankzij deze werkwijze één aanspreekpunt voor hun vragen op het gebied van gehandicaptenzorg, jeugdzorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie. Veel vragen kunnen we bij Koraal zelf beantwoorden. Voor expertise die wij niet in eigen huis hebben, werken we samen met onze partners in het veld.

In de regio Noord- en Midden-Limburg is Koraal sterk vertegenwoordigd door St. Anna (gehandicaptenzorg) en het orthopedagogisch behandelcentrum Gastenhof (jeugdzorg).

Dick de Koning is regiodirecteur van deze Koraal-regio.

Contact
Koraal regio Noord- en Midden-Limburg
Panheelderweg 3
6097 AH Heel

T 0475 - 57 97 00
E infoanna@koraalgroep.nl

Download onze informatiebrochure
 Informatiebrochure regio Noord- en Midden-Limburg
 Informatiebrochure Vrijwilligerswerk regio Noord- en Midden-Limburg

Deel deze pagina op